/Branding dla szwedzkich projektantek krajobrazu Garden by Anna – case study

Garden by Anna to zespół prowadzony przez dwie dziewczyny, Annę Nilsson i Anetę Zajączkowską, który zajmuje się projektowaniem, obsadzeniem i pielęgnacją ogrodów. Mieszczące się na przedmieściach Sztokholmu studio zostało założone przez Annę, która dzięki swojemu doświadczeniu, zaufaniu klientów i zaangażowaniu od lat stanowi RTB (reason to believe) Garden by Anna. To silna marka o określonych wartościach, która potrzebowała jedynie uspójnienia komunikacji
i identyfikacji wizualnej.

Logo

Projektowanie logotypów powinno odbywać się w oparciu o przyjęte założenia komunikacyjne dla oddania charakteru danej marki –
w przypadku Garden by Anna zależało nam na odniesieniu się do branży,
w której działa, prostoty i nowoczesności. Sygnet w postaci minimalistycznego drzewka został uzupełniony nazwą firmy zapisaną fontem Century Gothic Bold.

Identyfikacja wizualna

Dla zachowania spójnej komunikacji w obrębie wszystkich punktów styku marki z klientem zaproponowana estetyka została przełożona na całość identyfikacji wizualnej. Symbol w logo został użyty jako key visual i jest motywem przewijającym się we wszystkich akcydensach drukarskich projektu – od wizytówek, przez papier firmowy po infografiki na stronie internetowej. Kolorystyka w chłodnych zieleniach była naturalnym wyborem dla firmy zajmującej się roślinami, jednak chcąc uniknąć krzykliwości zdecydowaliśmy się na zgaszone, subtelne odcienie. Projektując stronę internetową dla Garden by Anna wykorzystaliśmy zdjęcia wykonanych realizacji oraz fotografie przedstawiające Annę
i Anetę przy pracy, które dobrze oddają charakter dziewczyn, ich nastawienie i sposób pracy.

Branding

Branding to nie tylko logo i system identyfikacji wizualnej, ale cały proces budowania marki. Spójny przekaz wizualny jest jego dużą częścią, która jednak powinna iść w parze z zachowaniem i osobowością. W przypadku Garden by Anna mieliśmy przyjemność pracować na silnym wizerunku wypracowanym przez lata działalności. Mogliśmy oprzeć się o mocne strony firmy i budować na już istniejących fundamentach. Garden by Anna to marka o jasno wyznaczonej wizji, pewna swoich wartości i kierunku,
w którym zmierza.

Branding Wrocław
Branding Warszawa
Branding marki


Artboard – 6 (2)

Strona internetowa Garden by Anna

Artboard – 6
Artboard – 5
Artboard – 4
Artboard – 3
Artboard – 2
Artboard – 1