/Branding miasta Wrocław – budowanie świadomości marki

Wrocław bardzo dobrze komunikuje na zewnątrz. Osobom spoza miasta może kojarzyć się przede wszystkim z dużymi inwestycjami
i wydarzeniami sportowymi – dzięki Euro 2012 czy zeszłorocznymi The World Games Wrocław miał okazję zaprezentować się jako miejsce przygotowane do pełnienia roli gospodarza dużych imprez, dysponujące odpowiednią infrastrukturą i atrakcyjne turystycznie. Z kolei powstanie Narodowego Forum Muzyki i tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 podkreśliły jego bogatą ofertę kulturalną. W tym kontekście nie bez znaczenia są także organizowane cyklicznie imprezy i festiwale związane z Wrocławiem, jak Przegląd Piosenki Aktorskiej (od 1976 roku) czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-mobile Nowe Horyzonty (od 2006 roku). Dowodem skuteczności wszystkich powyższych działań i strategii promocyjnej jest zwycięstwo Wrocławia w rankingu European Best Destinations 2018. Nasze miasto zostało wybrane najciekawszym kierunkiem turystycznym tego roku, pokonując Lizbonę, Paryż, Bilbao, Rygę czy Wiedeń. 

Strategia Wrocław 2030

W ubiegłym roku została przedstawiona nowa koncepcja rozwoju miasta, Strategia Wrocław 2030. Obowiązująca ponad dwie dekady misja “Wrocław miastem spotkania – miastem, które jednoczy” rozstała poszerzona i obecnie brzmi: “Wrocław miastem mądrym, pięknym, zasobnym – miastem, które jednoczy
i inspiruje”. Główne założenia strategii opierają się na czterech wartościach: Wrocław jako miasto solidarne, nastawione na lokalność
i budowanie społeczności; miasto kreatywne, przełamujące schematy,
z dużym potencjałem akademickim i kulturowym; miasto ekologiczne, zmieniające się w duchu zrównoważonego rozwoju, funkcjonalne
i nowoczesne; miasto przyjazne i dostępne ekonomicznie, dostosowane do potrzeb mieszkańców. W Strategii zwrócono też uwagę na zagrożenia leżące w obszarach bezpieczeństwa, demografii i jakości powietrza. Wyznaczenie celów i obranie kierunku rozwoju skupionego na integracji mieszkańców może być odpowiedzią na zaniedbanie komunikacji wewnętrznej.

Branding marki Wrocław

O ile konsekwentna promocja miasta i przyjęcie nowej strategii rozwoju
z określoną misją i wizją to dobra podstawa do budowania określonego wizerunku, o tyle ciężko mówić o silnej marce bez czytelnej komunikacji skierowanej do konkretnych grup. Oficjalne logo Wrocławia ma ponad 20 lat i działa równolegle ze znakiem “Wrocław miasto spotkań”, od niedawna nieaktualnym już hasłem. Wizualny chaos i brak spójności są sprzeczne
z założeniami nowoczesnego europejskiego miasta jakim chce być Wrocław. Pod względem funkcjonalnej identyfikacji wizualnej znacznie lepiej wypadają instytucje o charakterze kulturalnym. Przykładem dobrej realizacji jest kampania Muzeum Narodowego #doczterechrazysztuka
z 2016 roku. Pojawiające się w różnych częściach miasta murale
i citylighty prezentowały nowe logo, wspólne dla czterech oddziałów Muzeum. Celem kampanii było przedstawienie spójnego SIWu i promocja otwartego ponownie Pawilonu Czterech Kopuł. Innym zasługującym na pochwałę działaniem ze strony włodarzy było utworzenie Strefy Kultury Wrocław. Połączenie biura Wrocław 2016 i Centrum Sztuki “Impart” pod jednym szyldem to kontynuacja instytucji odpowiedzialnej za ESK. Informacje na stronach internetowych obydwu podmiotów szczegółowo
i czytelnie opisują wprowadzone zmiany.

branbing przy wykorzystaniu logo wrocław
branding wrocław

Autor projektu: Paweł Pawlak

Wrocław miasto spotkań

Autor projektu: Jerzy Osiennik

budowanie świadomości marki wrocław cz.2
budowanie świadomości marki wrocław
Logotyp Wrocław

Autor projektu: Marian Misiak